August 18, 2022

pH баланс

Нарушенията в киселинно-алкалния баланс на организма все повече привличат вниманието на изследователите, а повечето лекари твърдят, че всички човешки заболявания са свързани с него! Всъщност още през 1932 г. германският биохимик Ото Варбург получава Нобелова награда за доказване на връзката между рака и вътрешната киселинност. Раковите клетки живеят само в киселинна среда; в алкална среда те умират точно след 3 часа. Въпреки това е трудно да се намери нито едно заболяване, което да не се стимулира от подкиселяването. Когато рН на кръвта се промени от само 7,43 на 7,33, кръвта пренася 8 пъти по-малко кислород. Това означава, че за здраве не може да става и дума.