February 24

Интервю с Гаряев

- Бих искал да ви помоля да обясните на разбираем език как работят матриците - откъде идва звукът, какво се прави с него?


- Използваме специални звуци. Първо се нуждаем от биологичен обект, като кръв от пъпна връв, плацента, снимка на пациента като дете. Сканираме го със специален лазер и получаваме сложен нелинеен спектър - модулирано широколентово електромагнитно излъчване. Това е вторично излъчване от лазера и именно то работи. Това електромагнитно излъчване има спинорно или торсионно поле. В процеса на сканиране на обекта с лазера фотоните се модулират по поляризация, т.е. по спинови състояния, и в резултат се получават поляризирани фотони. Това е първата стъпка в премахването на информацията от обекта. Веднага, мигновено, се извършва и вторично отнемане на информация. Фотоните се трансформират в широколентови електромагнитни излъчвания съгласно теорията за локализираната светлина. Наричаме ги накратко MSEI. Това излъчване е фрактално. Тъй като спектралният му състав е невероятно широк (от 315 нанометра до безкрайно дълги вълни) и въпреки това не е линейно фрактален, имаме възможност да запишем информация за човека във всеки диапазон от дължини на вълните. Като правило избираме дължина на вълната, която е на прилично разстояние от радиовълновите шумове на метрополисите (те не ни притесняват много, но така е по-лесно да записваме спектри). Записваме вторично модулираното поле (MSEI), като използваме радиоприемник или радиостанция, като звук, например във формат WAVE.


- Как звукът е свързан с торсионното поле?


- Звукът също може да бъде носител на торсионна информация. Ако направим аналогия, можем да си представим звука като кон, а торсионното поле - като ездач. Уникалността на торсионното поле се състои в това, че то може да пътува безкрайно далеч; има голяма проникваща способност (например може да достигне дори до обект, разположен в каменен или метален бункер), което е свързано с характеристики не електромагнитните лъчения (те могат в околната среда и да отслабват, и да се поглъщат), а именно с торсионната компонента на електромагнитното поле, която няма бариери.

Заслугата на нашия институт е, че се научихме да предаваме генетична информация под формата на спинови матрици, което в бъдеще несъмнено ще се превърне в ключов момент в медицината и генетиката.


- Още един въпрос за стволовите клетки: каква е процедурата за работа с тях?


- Изолираме мезенхимни стволови клетки от мастната тъкан на конкретен пациент. Не бива да се използват чужди стволови клетки, тъй като съществува риск от отхвърляне и развитие на ракови процеси. Изолираните мезенхимни клетки са в режим на готовност, т.е. с помощта на система от квантови програми те могат да бъдат програмирани да се превърнат в необходимите органи и тъкани: бъбреци и черен дроб, сърдечен мускул и костна тъкан, ретина, главен или гръбначен мозък и др. Този процес се нарича цитодиференциация. Нашият апарат симулира с максимална точност процесите на диференциация, които протичат в човешкото тяло.


- Какво оборудване използвате за тази цел?


- Използваме HeNe (хелий-неонов) лазер, който симулира хромозомите на квантово ниво на техните фотонни емисии. Като се има предвид, че хромозомите са аналози на лазери и могат да излъчват кохерентна светлина в диапазона от 250 до 800 нанометра, можете да изберете желания диапазон (ние използвахме червен). Лазерът проследява спиновите състояния на хромозомите, т.е. записва и веднага предава генетична информация на квантово ниво. Получената информация може да бъде съхранена или незабавно прехвърлена в човешкото тяло, което помага да се спрат или напълно да се блокират патологичните процеси и стареенето. Всъщност с помощта на торсионния компонент предаваме на човешкото същество здрава генетична информация. Изследванията, проведени в тази насока, както и физико-математическата основа, са подробно описани и публикувани от нас.

Програмираме стволовите клетки по същия начин - като инжектираме в тях съответна квантова програма. Като източник на спинова информация може да се използва пресен абортиран материал, например неврони на гръбначния или главния мозък, чернодробни или бъбречни клетки и др. Особено успешен опит се наблюдава по отношение на регенерацията на тъкани на гръбначния мозък - програмирането на човешки стволови клетки с информация от неврони позволява регенерацията на нервна тъкан, която е ключова за това парализираният човек да се движи отново.

П.П. Гаряев- Използването на чужд материал като източник на информация не е опасно?
- Не, рисковете са напълно елиминирани. Тъй като използваме само информация от здрави клетки от абортиран материал, няма значение дали той е чужд, или не. Никога не сме наблюдавали отхвърляне. Подаваме информацията на стволовите клетки на пациента и ги облъчваме със спин-акустично поле, като ги програмираме да се превърнат в желаните от нас клетки. По този начин отглеждаме стволови клетки, които могат да се диференцират в човешкото тяло в неврони на гръбначния мозък или мозъка. След това програмираните стволови клетки се инжектират в човешкия кръвоток. По правило 3-5 сеанса са достатъчни, за да се възстанови двигателната активност на парализиран човек.

- Има ли рехабилитацията след такова лечение някакви особености?
- Първоначално е необходимо да се използват помощни уреди и приспособления, за да се помогне на пациента да направи първите стъпки, но след това пациентът е в състояние да контролира самостоятелно тялото си на 90-95%. В нашата практика имаше много тежък случай на пациент, който е претърпял сериозна травма на 20-годишна възраст (разкъсване на гръбначния мозък, мозъчно увреждане). Пациентът беше неподвижен в продължение на 10 години, не можеше да преглъща и нямаше изражение на лицето. През близо двете години, в които работихме с него, двигателната му активност постепенно се възстанови. Към днешна дата той може да държи главата си изправена, да се усмихва и да разпознава баща си.

- Какви са перспективите на вашите разработки по отношение на регенерацията на органни тъкани?

- Огромни! С помощта на стволовите клетки можем не само да лекуваме, но и да подмладяваме организма, като заменяме старите органи с млади. Напредъкът е гарантиран, но засега се нуждаем от подкрепата на "официалната наука". Докато има пречки и подкрепата на научния свят не е толкова силна, е твърде рано да се говори за реализирането на широки перспективи.

лингвистично-вълнова генетика- Вашата област се нарича лингвистично-вълнова генетика, за какво става дума?
- Основата е положена от местни изследователи като Гурвич, Беклемишев и др. Генетичното кодиране на белтъците се основава на речевите конструкции на буквите на гените в хромозомната ДНК. В ДНК има само около 1 % белтъчни гени, но стойността на този процент е огромна, защото именно белтъчните гени са надарени с речева структура по много признаци, като например фракталната характеристика. Погледнато от друга гледна точка, човешката реч е система от образи, докато друга система от образи е холографията. От общия обем на генетичната информация 98-99 % работят като холограми, в които може да се запише всичко - човешки образ или реч, но по различен начин. Всъщност това е лингвистично-вълновата генетика. Названието "вълнова" се дължи на факта, че хромозомните команди се реализират и чрез квантови процеси, които се реализират в хромозомите. Това означава, че хромозомите действат като квантов биокомпютър, способен, от една страна, да генерира речеви команди, а от друга - холографски структури на образи (точно както те са системата за ориентация по време на развитието на ембриона). Това може да се окаже трудна за разбиране тема, затова няма да навлизам в нея. Ще го кажа по-просто: с нашия лазерен апарат симулираме квантови процеси, присъщи на човешкия генетичен апарат, а именно лингвистични квазиречеви процеси, както и холографски и квантови нелокални такива.

- Пьотр Петрович, бихте ли обяснили как се коригира патологичното състояние на човека?
- На пръв поглед това е съвсем просто. Например пациентът страда от определено заболяване или се развива раков процес. Ако генетичният апарат функционира правилно, такива процеси се блокират, но понякога няма достатъчно собствени сили, за да ги блокираме или отстраним. В този случай използваме спинови матрици, които имитират естествени команди. Това означава, че не измисляме този или онзи образ или генетичен текст, а използваме лазер, за да прочетем готова информация или от клетките, или от съществуващите гени. И дори от съответната снимка. След това под формата на звуков спектър MSEI или инжектиране на стволови клетки, които сме програмирали, прехвърляме информацията в тялото на пациента. Това е процесът на корекция, осъществяван чрез реч и холографски команди. Втората система, която използваме, е системата за изображения. С нейна помощ ние един вид показваме на организма на тъканно и клетъчно ниво как да продължи, как да блокира патологичните процеси. Нека да разгледаме какво представлява един раков тумор в своята същност. Появата му означава, че в пространството и времето на тялото се е появила структура, която не е била предвидена от природата, затова трябва да бъде премахната, а за тази цел организмът се нуждае от специална команда: текстова и холографска (те работят в тандем). В резултат на това раковият тумор ще изчезне. Как да постигнем този резултат? Предоставяме на пациента системи от образи, които са обичайни за здрав човек, например когато е бил новороден и здрав. Можем да използваме и образи на здрави членове на близкото им семейство в детството им. Тоест просто използваме правилно това, което вече съществува в природата, даваме на организма правилните команди и той започва да функционира без пропуски и грешки.

- БРМ спин матрици, какво представляват те?
- С помощта на лазерна технология могат да се запишат квантовите еквиваленти на огромен брой биоактивни вещества, а те са стотици. Не е необходимо да ги приемате перорално или да ги инжектирате в тялото, защото те просто могат да бъдат прослушани. Тогава ефектът е много по-изразен. Съществува уникалният труд на д-р Еберс, който лекува общата патология на шума в ушите. На пациентите са били препоръчвани матрици в определена комбинация според състоянието им. В продължение на определен период от време хората слушали торсионни еквиваленти под формата на звук с честотите на човешката реч, използвайки уникален апарат. Резултатите са невероятни, и то без хапчета, без инжекции! Това лечение е не само безболезнено, но и достъпно. Достатъчно е да поставите плейъра под възглавницата и да заспите, а по-нататък организмът ще се "възстанови" самостоятелно, все пак разработените от мен спин матрици говорят на един език с вашите хромозоми. По същия начин могат да се лекуват не само хора, но и животни.