September 10, 2022

Каква е разликата между матрица и БРТ ?

На ваше разположение са матриците на П.П. Гаряев, програмите на д-р Райф, Шмидт и техните съвременни последователи, както и изключителните матрици на Anton Matrix Lab.

bm - набор от честоти от Biomedis. БРТ - биорезонансна терапия на Лебеденко.

Матриците на Гаряев са огромни информационни "пакети" от обемна холограма, обвити в звук, тялото получава звуков "ключ" за здравословно състояние в ранна възраст. Организмът получава "ключовете", сам открива несъответствието и "изтегля" от общото пространство необходимите "файлове", които са били повредени през живота.

Също така матрицата, накратко, е вълнова информация, записана от полезно вещество, растение, минерал, и записана в звук. Възприемайки звука, клетките ни получават информация например за растението или минерала, от който е взета матрицата.

Звукът на матриците се възприема като пращене, което може да се сравни с пращенето на радиовълните в радиоприемник.

Каква е разликата между матрица и БРТ ?

Продължителността на БРТ е 5 минути. Биорезонанса (БРТ) работи локално, а матриците - за цялото тяло, матриците не се интересуват от звука (например силата на звука), БРТ са по-капризни в това отношение. Матрици, това е информация, взета от полезни вещества, растения и ТД. БРТ са честоти.